päätoimittaja

On konkarien aika

Yli kaksisataa työhakemusta, konkarille ei kutsua edes haastatteluun. Nuoret työntekijät nostetaan esimiesasemaan, konkareita ei edes harkita. Konkareille ei tarjota uusia haasteita. Eläköityneiden työntekijöiden työvoimasta ei olla kiinnostuneita. Työkyvyn tukemista laiminlyödään. Tällaisia kertomuksia julkaistaan mediassa melkein viikoittain. Samaan aikaan asiantuntijat painottavat yli 55-vuotaiden elämäntilanteen ja elämänvoiman radikaalia muutosta. Ja toiset asiantuntijat kertovat, kuinka tärkeätä olisi alkaa […]

On konkarien aika Read More »

Yhteisön idea ja toiminta

Luomme toimivaa vertaistuki- ja palveluyhteisöä yli 55-vuotiaille myönteisten kokemusten tueksi työmarkkinoilla. Otetaan positiivinen ote rekrytointiprosesseihin, tehdään tunteen purkua, tarjotaan palveluita, kuullaan kokemusasiantuntijuutta. Puhutellaan asiantuntijoita, haastetaan yrityksiä ja viranomaisia, Viedään keskeinen viesti yhteiskuntaan: meitä tarvitaan työmarkkinoilla! Tavoitteena on vallitsevan tarinan kääntäminen kokonaan uuteen suuntaan. Mediassa on näet lähes viikoittain kirjoituksia yli 55-vuotiaiden työnhaun vaikeuksista tai asiantuntijoiden

Yhteisön idea ja toiminta Read More »